Beleggingsfilosofie

De onafhankelijkheid van onze onderneming biedt een ideaal kader om onze klanten een efficiënt en uniek model voor vermogensbeheer aan te reiken:

 • Het beheer wordt gepersonaliseerd en aangepast aan de specifieke situatie van elke klant, rekening houdend met diens risicogevoeligheid.
 • De soms complexe financiële, familiale, fiscale en juridische aspecten worden geïntegreerd in het beleggingsproces;
 • De keuze van beleggingsthema’s en beleggingsinstrumenten gebeurt volgens het principe van een open architectuur: wij selecteren uit het volledige marktaanbod de oplossingen die ons het beste lijken en laten ons bij onze beslissingen uitsluitend leiden door de kwaliteit van de weerhouden instrumenten.
 • Dankzij het gespecialiseerde profiel van onze interne beheerders en dankzij ons uitgebreid professioneel netwerk (banken, brokers, fondsbeheerders, advocaten, financieel en juridische experten) zijn we in staat om de interessantste opportuniteiten te vinden in een brede waaier van activaklassen (aandelen, obligaties, vastgoed, grondstoffen, alternatieve fondsen, deviezen, private equity, enz.)
 • Ons beslissingsproces is snel en flexibel.
 • We passen een rigoureuze procedure voor portefeuillebeheer toe:
  • macro-economische analyses en scenario’s
  • activatoewijzing afgestemd op de diverse risicoprofielen
  • selectie van beleggingsfondsen uitsluitend op basis van welomlijnde criteria (trackrecords en risicogewogen prestaties, grootte van het fonds, liquiditeit, soliditeit van de fondsbeheerder, enz.)
  • selectie van individuele effecten uitsluitend op basis van essentiële parameters (winstgroei, zicht op toekomstige resultaten, betrouwbaar en degelijk businessmodel, aantrekkelijk waarderingsniveau, enz.)
 • De frequentie van de transacties wordt afgestemd op de verwachtingen en het profiel van elke klant en is afhankelijk van de opportuniteiten die zich voordoen op de markt;
 • We nemen graag de tijd om uitvoerig en in alle transparantie het beheersbeleid en de behaalde resultaten op basis van de wensen van de klant toe te lichten.
 • De blootstelling van de portefeuilles aan diverse risicotypes wordt permanent gecontroleerd.