Formulier voor uitoefening van het recht op inzage  Ik wens al mijn persoonsgegevens te ontvangen die uw onderneming over mij verzameld heeft.
  Ik wens het doeleinde van de verwerking te kennen.
  Ik wens de betreffende categorieën van de persoonsgegevens te kennen.
  Ik wens de bestemmelingen of categorieën van bestemmelingen te kennen waaraan de persoonsgegevens doorgegeven werden of zullen worden, in het bijzonder de bestemmelingen die gevestigd zijn in derde landen of internationale organisaties.
  Ik wens, zo mogelijk, de beoogde opslagtermijn te kennen van de persoonsgegevens of, wanneer dit niet mogelijk is, de toegepaste criteria om deze termijn te bepalen.
  Ik wens meer informatie over het recht om aan de verwerkingsverantwoordelijke om rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens te verzoeken, of om beperking van de verwerking van de mij betreffende persoonsgegevens of over het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking.
  Ik wens informatie te verkrijgen over het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.
  Als de persoonsgegevens die u in bezit heeft niet bij mij verzameld werden, verzoek ik u mij alle beschikbare informatie te verstrekken over de bron die u deze gegevens doorgegeven heeft.
  Ik wens tevens geïnformeerd te worden of de mij betreffende gegevens voorwerp uitmaken van een geautomatiseerde besluitvorming, inclusief voor profilering.